Rot tandvlees rot voor baby

Tanden pijnigen baby's pas na een maand of zeven, weten ouders.
Maar het tandvlees van de moeder heeft mogelijk al in de baarmoeder effect op de gezondheid van het kind.
De tandarts en de gynaecoloog zijn het nog niet helemaal eens, maar ze doen gezamenlijk onderzoek naar verbanden tussen tandvleesontsteking en de gezondheid van zwangere vrouwen en hun ongeboren kind.
Frank Abbas, de nieuw benoemde hoogleraar parodontologie (tandvleesleer) aan de Rijksuniversiteit Groningen, weet zeker dat het verband er is:`Al in 1996 is aangetoond dat ontstoken tandvlees de kans op een te vroege geboorte zeven keer vergroot.'
Hij schat dat één op de drie zwangere vrouwen zodanige tandvleesontsteking heeft dat het risico kan opleveren.

Abbas vindt het daarom hoog tijd dat met die kennis wat wordt gedaan.
`Als verloskundigen bij de eerste zwangerschapscontrole een simpel en goedkoop testje doen, om uit te vinden of de aanstaande moeder tandvleesontsteking heeft, kan dat veel ellende voorkomen.'
De verloskundige moet dan met een prikkertje kijken of er holtes rond tanden en kiezen zijn.
Dat kost minder dan tien minuten, volgens Abbas.
Zijn collega-professor Jan Aarnoudse van de afdeling obstetrie (verloskunde) en gynaecologie van het Academisch Ziekenhuis Groningen is voorzichtiger: `Het is niet onomstotelijk bewezen dat ontstoken tandvlees de oorzaak is van vroeggeboorte. Wel dat het soms tegelijk voorkomt, maar dat kan ook door iets anders komen.' Zo veroorzaakt roken ook tandvleesontsteking en vroeggeboorte.
`Uitgebreider onderzoek is nodig, voor zo'n test landelijk wordt ingevoerd', zegt Aarnoudse.
Abbas vindt het hoe dan ook de moeite waard: `Uit een studie in de VS blijkt dat als je tandvleesontsteking geneest voor de 28ste week, er significant minder vroeggeboorten zijn.'
Over de oorzaak waardoor mondproblemen tot een vroeggeboorte zouden kunnen leiden zijn de artsen het wel eens. Tandvlees kan ongemerkt lelijk ontsteken.

Mensen die erfelijke aanleg hebben voor slecht tandvlees en die bovendien agressieve mondbacteriën hebben, kunnen jaren met zwerend tandvlees rondlopen zonder pijn of zichtbare schade.
Ongemerkt kan het oppervlak van zo'n ontsteking zich flink uitbreiden tot een grootte van vier vingers. Abbas: `Als je een wond van die omvang op je arm hebt, word je in het ziekenhuis opgenomen.'
Hoewel je het zelf niet merkt, voelt het lichaam wel dat er iets aan de hand is. Bij kauwen komen er kleine hoeveel heden ontstekingsstoffen uit het tandvlees in de bloedbaan.
Dat prikkelt de baarmoeder, waardoor de weeën voor tijdig op gang komen.
Zo'n te vroeg geboren baby heeft het zwaar, daarover bestaat geen twijfel.
Kinderen die na zeven, in plaats van negen, maanden zwangerschap ter wereld komen, of nog eerder, zijn nog niet af.

Hun longen zijn niet sterk genoeg, dus ademhalen is moeilijk.
Ook is de kans op overlijden of een handicap aanzienlijk groter.
Aarnoudse: `In Nederland is 2 procent van alle bevallingen zo gevaarlijk vroeg. Dat zijn ongeveer vierduizend baby's per jaar.'
Hoeveel daarvan het gevolg is van tandvleesontsteking, kan Abbas niet zeggen.
`Uit buitenlandse studies blijkt dat tandvleesontsteking een groter risico vormt dan roken of alcohol drinken tijdens de zwangerschap.
Maar om daar een exact aantal vroeggeboortes aan vast te plakken, dat kan niet.'
Als tandvleesontsteking een vroeggeboorte stimuleert, kan behandeling van die ontsteking bij zwangere vrouwen veel winst opleveren, denkt Abbas.
Temeer daar tandvleesontsteking een ander gevaar met zich mee brengt: bij ratten heeft een kleine dosering van de bacteriële stoffen die in het bloed komen een effect dat vergelijkbaar is met een zwangerschapsvergiftiging - een ziekte die bij een op de twintig zwangere vrouwen voorkomt.
Voor Abbas en Aarnoudse zijn dat redenen om, ondanks hun verschillende opvattingen, verdere studie te verrichten naar de effecten van tandvleesontsteking op zwangere vrouwen.
Aarnoudse selecteerde op zijn afdeling verloskunde zeventien vrouwen die tijdens hun zwangerschap ernstige pre-eclampsie, de beruchte zwangerschapsvergiftiging met hoge bloeddruk en vaatproblemen, hadden gehad.

Abbas en mondhygiëniste Alina Kunnen bekeken of zij tandvleesontsteking hadden. Dat was bij zestien vrouwen het geval.
Nu wordt in Groningen bij een controlegroep van vrouwen die geen zwangerschapsvergiftiging hebben gehad de conditie van het tandvlees onderzocht.
De uitkomsten daarvan verwachten de onderzoekers over enkele maanden.
Ook de plannen voor vervolgonderzoek liggen er al. Abbas: `Kijken of we tandvleesbacteriën bij zieke zwangere vrouwen ook in de baarmoeder vinden.'
Aarnoudse: `Kijken of het behandelen van tandvleesontsteking vroeggeboorte en problemen bij een tweede zwangerschap voorkomt.'
Bij een gewone tandartscontrole onderzoekt een tandarts ook het tandvlees.
Tandvleesontsteking is in veel gevallen te voorkomen door goed te poetsen en te flossen/rageren.
Maar als je de ontsteking eenmaal hebt, moeten de tanden door de tandarts/mondhygiënist met krabbertjes schoongemaakt worden.

Anders kunnen door het flossen juist meer ontstekingsstoffen in het bloed terechtkomen.
Abbas heeft Aarnoudse geënthousiasmeerd voor een nieuwe proef in Groningen.
Ze willen álle aanstaande moeders op ontstoken tandvlees onderzoeken en behandelen.
Aarnoudse twijfelt eraan dit onderzoek direct landelijk in te voeren.
Maar Abbas ziet het zitten: 'Zo'n snel tandvleestestje kan het probleem niet zijn.
Er worden wel duurdere en minder nuttige onderzoeken bij een zwangerschapscontrole gedaan.'
Rannie van Abel - van Houdt
Donizettilaan 35, kamer 5
5653 BA Eindhoven
tel. +316 20435635
© 2013 - 2018 Mondhygiënepraktijk De Ivoren Toren